Welcome, visitor! [ Đăng ký | Login

Thông tin thamnhi

  • Đăng ký từ 27/03/2017

Mô Tả

3

6,500,000 VNĐ

Đàn Samoyed 6 bé chó nhà đẻ

🐶 🐶 🐶 Tìm nhà mới cho đàn Samoyed 6 bé chó nhà đẻ. Mặt gấu xinh , ăn như lợn, nghịch như giặc ạ 🔔 Cún được 2 […]

18 Tổng số lượt xem, 8 Hôm Nay

3

6,500,000 VNĐ

Đàn Samoyed trắng 6 bé chó nhà đẻ

🐶 🐶 🐶 Tìm nhà mới cho đàn Samoyed 6 bé nhà mình. Mặt gấu xinh , ăn như lợn, nghịch như giặc ạ 🔔 Cún được […]

41 Tổng số lượt xem, 6 Hôm Nay

0

6,500,000 VNĐ

Đàn Samoyed 6 bé chó nhà đẻ

🐶 🐶 🐶 Tìm nhà mới cho đàn Samoyed 6 bé nhà mình. Mặt gấu xinh , ăn như lợn, nghịch như giặc ạ 🔔 Cún được 5x ngày […]

34 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay

0

6,500,000 VNĐ

Đàn Samoyed 6 bé chó nhà đẻ

🐶 🐶 🐶 Tìm nhà mới cho đàn Samoyed 6 bé nhà mình. Mặt gấu xinh , ăn như lợn, nghịch như giặc ạ 🔔 Cún được […]

48 Tổng số lượt xem, 3 Hôm Nay

0

1,500,000 VNĐ

nhận phối giống Samoyed và Alaska nâu đỏ

🐶 🐶 🐶 Nhận phối cho mấy thằng đực Samoyed và Alaska của nhà mình !!! 🔔 Samoyed : có 2 bé đực nặng 25kg – 30 kg , […]

32 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

0

1,500,000 VNĐ

Nhận phối giống Samoyed và Alaska

🐶 🐶 🐶 Nhận phối cho mấy thằng đực Samoyed và Alaska của nhà mình !!! 🔔 Samoyed : có 2 bé đực nặng 25kg – 30 […]

54 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay

0

1,500,000 VNĐ

Nhận phối giống Samoyed và Alaska nâu đỏ

🐶 🐶 🐶 Nhận phối cho mấy thằng đực Samoyed và Alaska của nhà mình !!! 🔔 Samoyed : có 2 bé đực nặng 25kg – 30 […]

39 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

0

6,500,000 VNĐ

Bé Samoyed cái 2 tháng tuổi chó nhà đẻ

🐶 🐶 🐶 Còn 1 bé Samoyed cái cuối trong đàn, mặt gấu xinh, lông trắng hơn ngọc trinh, ăn như lợn , nghịch như giặc. […]

126 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

0

6,500,000 VNĐ

Bé Samoyed cái 2 tháng tuổi

🐶 🐶 🐶 Còn 1 bé Samoyed cái cuối trong đàn, mặt gấu xinh, lông trắng hơn ngọc trinh, ăn như lợn , nghịch như giặc. 🔔 Cún được […]

86 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

0

7,000,000 VNĐ

Bé Samoyed cái 2 tháng tuổi

🐶 🐶 🐶 Còn 1 bé Samoyed cái cuối trong đàn, mặt gấu xinh, lông trắng hơn ngọc trinh, ăn như lợn , nghịch như giặc. 🔔 Cún được […]

51 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

0

7,000,000 VNĐ

Bé Samoyed cái 2 tháng tuổi

🐶 🐶 🐶 Còn 1 bé Samoyed cái cuối trong đàn, mặt gấu xinh, lông trắng hơn ngọc trinh, ăn như lợn , nghịch như giặc. […]

47 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay

image

6,500,000 VNĐ

2 bé Samoyed trắng chó nhà đẻ

🐶🐶🐶 Còn 2 bé Samoyed ( 1 đực – 1 cái ), mặt gấu xinh, lông trắng hơn ngọc trinh. 🔔 Cún được 50 ngày […]

159 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay

1

6,500,000 VNĐ

Đàn Samoyed 2 tháng chó nhà đẻ

Tìm nhà mới cho mấy nhóc Samoyed của trại. Đàn Samoyed đực cái đầy đủ được gần 2 tháng tuổi. Các bé đã tiêm phòng […]

152 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

1

5,000,000 VNĐ

Đàn phốc sóc trắng 4 bé chó nhà đẻ

Tìm nhà mới cho mấy nhóc nhà mình, đàn Phốc sóc ( Pomeranian ) 4 bé chó nhà đẻ. • Tuổi : 5x ngày • […]

216 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

1

5,000,000 VNĐ

Đàn phốc sóc trắng 4 bé

Tìm nhà mới cho mấy nhóc nhà mình, đàn Phốc sóc ( Pomeranian ) 4 bé chó nhà đẻ. • Tuổi : 5x ngày • […]

139 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

1

5,500,000 VNĐ

Đàn phốc sóc trắng 4 bé

Tìm nhà mới cho mấy nhóc nhà mình, đàn Phốc sóc ( Pomeranian ) 4 bé chó nhà đẻ. • Tuổi : 5x ngày • […]

108 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay

1

5,500,000 VNĐ

Đàn phốc sóc trắng 4 bé

Tìm nhà mới cho mấy nhóc nhà mình, đàn Phốc sóc ( Pomeranian ) 4 bé chó nhà đẻ. • Tuổi : 5x ngày • […]

95 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

Page 1 of 31 2 3