Welcome, visitor! [ Đăng ký | Login

Thông tin nguyên trần mạnh

Mô Tả

68341e28ad30416e1821

7,500,000 VNĐ

HOT! Cần bán Husky cái nâu đỏ

Tìm chủ mới cho 2 em husky nâu đỏ thuần chủng 2 tháng tuổi. Giới tính Cái, 1 bé mắt 2 màu, 1 bé mắt […]

47 Tổng số lượt xem, 2 Hôm Nay

a14234bce2b30eed57a2

7,000,000 VNĐ

Cần bán 2 em Husky cái

Cần bán 2 em husky hơn ba tháng tuổi như hình. Đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi Vangard. Bảo hành sức khỏe 15 ngày. […]

49 Tổng số lượt xem, 2 Hôm Nay

a6ae753b3336df688627

5,000,000 VNĐ

Bán bầy poodle 2 tháng tuổi

Cần bán bầy poodle con 2 tháng tuổi. Các bé đã chích ngừa 1 mũi vangard 5 bệnh. Xổ giun đầy đủ, bảo hành sức […]

88 Tổng số lượt xem, 2 Hôm Nay

cdf0364949e4a4bafdf51

9,000,000 VNĐ

Husky Trắng đực

Cần tìm nhà mới cho em husky đực trắng 4 tháng tuổi. Đã chích ngừa đầy đủ, bảo hành sức khỏe nửa tháng Linh động, […]

83 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

Zalo_636360922149083916

5,500,000 VNĐ

Poodle tiny 2 tháng tuổi

Bầy poodle trắng kem được 2 tháng tuổi đã chích người 1 mũi, xổ giun đầy đủ và có sổ sức khỏe tường bé. Bảo […]

67 Tổng số lượt xem, 0 Hôm Nay

Untitled

2,500,000 VNĐ

Chó nhà đẻ: Phốc sóc lại Bắc Kinh

Cần tìm nhà mới cho cún con. Phốc sóc lai Bắc Kinh. Gần 2 tháng tuổi. Đã chích ngừa 1 mũi 7 bệnh. Bảo hành […]

177 Tổng số lượt xem, 1 Hôm Nay